School Logo

Ysgol Gymraeg Glan Ceubal

Manylion Cyswllt / Contact Details

Rhif Ffôn/ Phone Number: 02920 626650

Ebost/ Email: ysgolglanceubal@cardiff.gov.uk

Get in touch

Rhieni/ Parents

Côd Ymddygiad/ Code of Conduct

Cyngor a Chymorth i Deuluoedd Caerdydd/ Cardiff Family Advice and Support

Prydiau Ysgol am Ddim/ Free School Meals

Tips ymarferol a chyngor arbenigol, am ddim, ar gyfer eich holl heriau magu plant

Free practical tips and expert advice for all your parenting challenges

Cadw'n Ddiogel Ar-lein/ Keeping Safe Online

Top