School Logo

Ysgol Gymraeg Glan Ceubal

Manylion Cyswllt / Contact Details

Rhif Ffôn/ Phone Number: 02920 626650

Ebost/ Email: ysgolglanceubal@cardiff.gov.uk

Get in touch

Rhieni / Parents

Côd Ymddygiad/ Code of Conduct

Cyngor a Chymorth i Deuluoedd Caerdydd/ Cardiff Family Advice and Support

Prydiau Ysgol am Ddim/ Free School Meals

Tips ymarferol a chyngor arbenigol, am ddim, ar gyfer eich holl heriau magu plant

Free practical tips and expert advice for all your parenting challenges

Cadw'n Ddiogel Ar-lein/ Keeping Safe Online

Gwersi cerddoriaeth offerynnol / Music and instrument lessons

Mae gennym deunyddiau misglwyf ar gael yn y brif dderbynfa os ydych eisiau rhai. We have period products available in the main office if you would like some.

Adnoddau defnyddiol a dolenni / Useful links and resources:

 

Drefwen - Llyfrau Sain am ddim / Free Welsh Audio Books

 

https://drefwen.com/pages/free-welsh-audio-books

 

Cywirdeb Iaith - Gweithgareddau cywirdeb iaith / Welsh language accuracy activities -

 

https://adnoddau.canolfanpeniarth.org/cywirdeb-iaith/

 

Canolfan Peniarth - Gweithgareddau Darllen / Reading Activities -

 

https://adnoddau.canolfanpeniarth.org/ditectif-geiriau/

 

Atebol - Llyfrau ac adnoddau Cymraeg / Welsh books and resources

 

https://www.youtube.com/channel/UCA6Cg8YH9vjmpQSyQ24bGmA/videos

 

Cyw Tiwb - Rhaglenni Cymraeg i blant bach / Welsh programmes for young children -

 

https://www.s4c.cymru/clic/Categories/13

 

Treiglad Meddal - Can adolygu treiglad meddal / Soft mutation revision song -

 

https://www.youtube.com/watch?v=8fjUdJqa5Hg

 

Berfau Gorffennol - Can adolygu berfau gorffennol / Past tense verb revision song -

 

https://www.youtube.com/watch?v=QSyi2S_cEi0

 

S4C - Rhaglenni Cymraeg / Welsh programmes 

 

https://www.bbc.co.uk/tv/s4c  

Top