School Logo

Ysgol Gymraeg Glan Ceubal

Manylion Cyswllt / Contact Details

Rhif Ffôn/ Phone Number: 02920 626650

Ebost/ Email: ysgolglanceubal@cardiff.gov.uk

Get in touch

Derbyn/ Admissions

Os hoffech i'ch plentyn ymuno a'n hysgol, dilynwch y ddolen isod i ddarllen ein trefniadau derbyn ceisiadau.

 

If you would like your child to attend our school, please see full details of our admission arrangements below. 

Top