School Logo

Ysgol Gymraeg Glan Ceubal

Manylion Cyswllt / Contact Details

Rhif Ffôn/ Phone Number: 02920 626650

Ebost/ Email: ysgolglanceubal@cardiff.gov.uk

Get in touch

Disgyblion / Pupils

Llongyfarchiadau enfawr i bawb a wnaeth gystadlu yn yr Eisteddfod heddiw. Er nad oed llwyddiant yn mynd trwy i’r Sir, rydym yn ysgol balch iawn ar ôl gweld perfformiadau mor anhygoel a hyderus. Da iawn i bob un ohonoch chi am gymryd rhan a rhoi o’ch gorau i ddangos doniau plant talentog Ysgol Glan Ceubal. 👏🏼 Diolch hefyd i’r holl staff am hyfforddi’r plant, a diolch arbennig i Mrs Bate am gydlynu’r digwyddiad. 🎵 Diolch i bawb am gefnogi’r disgyblion heddiw, ac o hyd. ❤️ A huge congratulations to everyone who competed at the Eisteddfod today. Although there was no success with progression to the county, we are a very proud school after seeing such incredible and confident performances. Well done to each and every one of you who gave your all to show the talent of Ysgol Glan Ceubal. 👏🏼 Thank you also to the staff who practised with the children, and a special thank you to Mrs Bate for leading the event preparations. 🎵 Thank you to everyone who supported the children today, as always. ❤️

Eisteddfod Cylch Clwstwr Glantaf 2024 Glantaf Cluster Eisteddfod

Still image for this video
Parti Unsain

Eisteddfod Cylch Clwstwr Glantaf 2024 Glantaf Cluster Eisteddfod

Still image for this video
Parti Llefaru

Eisteddfod Cylch Clwstwr Glantaf 2024 Glantaf Cluster Eisteddfod

Still image for this video
Parti Deulais

Eisteddfod Cylch Clwstwr Glantaf 2024 Glantaf Cluster Eisteddfod

Still image for this video
Unawd Blwyddyn 5 a 6 / Years 5 and 6 solo

Eisteddfod Cylch Clwstwr Glantaf 2024 Glantaf Cluster Eisteddfod

Still image for this video
Unawd Blwyddyn 5 a 6 / Years 5 and 6 solo

Eisteddfod Cylch Clwstwr Glantaf 2024 Glantaf Cluster Eisteddfod

Still image for this video
Unawd Blwyddyn 5 a 6 / Years 5 and 6 solo

Eisteddfod Cylch Clwstwr Glantaf 2024 Glantaf Cluster Eisteddfod

Still image for this video
Llefaru Blwyddyn 3 a 4 / Years 3 and 4 Recitation

Eisteddfod Cylch Clwstwr Glantaf 2024 Glantaf Cluster Eisteddfod

Still image for this video
Llefaru Blwyddyn 3 a 4 / Years 3 and 4 Recitation

Eisteddfod Cylch Clwstwr Glantaf 2024 Glantaf Cluster Eisteddfod

Still image for this video
Llefaru Blwyddyn 3 a 4 / Years 3 and 4 Recitation

Eisteddfod Cylch Clwstwr Glantaf 2024 Glantaf Cluster Eisteddfod

Still image for this video
Llefaru Blwyddyn 5 a 6 / Years 5 and 6 Recitation

Eisteddfod Cylch Clwstwr Glantaf 2024 Glantaf Cluster Eisteddfod

Still image for this video
Llefaru Blwyddyn 5 a 6 / Years 5 and 6 Recitation

Eisteddfod Cylch Clwstwr Glantaf 2024 Glantaf Cluster Eisteddfod

Still image for this video
Deuawd Blwyddyn 5 a 6 / Years 5 and 6 Duet

Eisteddfod Cylch Clwstwr Glantaf 2024 Glantaf Cluster Eisteddfod

Still image for this video
Deuawd Blwyddyn 5 a 6 / Year 5 and 6 Duet

Taith Blwyddyn 3 i'r Bae / Year 3's Trip to the Bay

Still image for this video

Llongyfarchiadau i tim pel-droed y merched ar eu llwyddiant diweddar! Congratulations to the girls football team on their latest success!

Llongyfarchiadau i tim pel-droed y bechgyn ar eu llwyddiant diweddar! Congratulations to the boys football team on their latest success!

Cogurdd

Still image for this video
Llongyfarchiadau i bawb a wnaeth cymryd rhan yn Cogurdd eleni. Congratulations to all who took part in Cogurdd this year.

PBuzz

Still image for this video
Da iawn i Flwyddyn 3 am berfformio yn y sioe PBuzz, ac i'r plant a wnaeth chwarae offeryn.
Well done Year 3 for performing in the PBuzz concert, and to the children who played an instrument.

Sioe Nadolig Meithrin, Derbyn, Blwyddyn 1 a 2. Nursery, Reception, Years 1 and 2 Christmas show.

Still image for this video

Ysgol y Goedwig / Forest School

Still image for this video
Blwyddyn 4 yn mwynhau Ysgol y Goedwig. Year 4 enjoying Forest School.

Peintio murluniau gyda'r artist Lloyd Meredith / Painting murals with the artist Lloyd Meredith

Still image for this video
Blwyddyn 6 yn joio mas draw! Year 6 having a great time!

Tafwyl '23

Still image for this video
Top