School Logo

Ysgol Gymraeg Glan Ceubal

Manylion Cyswllt / Contact Details

Rhif Ffôn/ Phone Number: 02920 626650

Ebost/ Email: ysgolglanceubal@cardiff.gov.uk

Get in touch

Gwisg Ysgol / School Uniform

Yn Ysgol Gymraeg Glan Ceubal, rydyn ni'n annog y disgyblion i wisgo trowsus/sgert/ffrog llwyd, esgidiau du a chrys polo a siwmper/cardigan coch. Byddai'n ddefnyddiol fod o leiaf un o rhain gyda logo'r ysgol ar gyfer diwrnodau lluniau unigol a dosbarth.Yn ystod y tywydd poeth, gall y disgyblion wisgo ffrog haf goch neu siorts llwyd. Ar gyfer ymarfer corff, gofynnwn am siorts neu leggings du a chrys-t coch gydag esgidiau ymarfer megis trainers. 

 

Cysylltwch a YC Sports Heol Crwys am fwy o wybodaeth. Rydym hefyd yn cynnig gwisg ysgol ail law trwy'r CRhA - Cyfeillion Glan Ceubal. Cysylltwch a'r swyddfa am fwy o wybodaeth am hyn.

 

At Ysgol Gymraeg Glan Ceubal, we encourage the pupils to wear grey trousers/skirt/dress, black shoes, and a red polo and jumper/cardigan. It would be useful if at least one of these have the school logo for photo days. During warmer weather, the children can wear a red summer dress of grey shorts. For P.E, we ask that the children wear black shorts or leggings, and a red t-shirt with exercise shoes such as trainers.

 

Please contact YC Sports Crwys Road for more information. We also offer second hand school uniform through our school PTA - Cyfeillion Glan Ceubal. Please contact the school office for more information regarding this.

Top