School Logo

Ysgol Gymraeg Glan Ceubal

Manylion Cyswllt / Contact Details

Rhif Ffôn/ Phone Number: 02920 626650

Ebost/ Email: ysgolglanceubal@cardiff.gov.uk

Get in touch

Ein Dinas, Ein Hiaith / Our City, Our Language

Mae Ein Dinas, Ein Hiaith / Our City, Our Language yn wefan sy’n fenter ar y cyd rhwng y Tîm CSCA Addysg a Thîm Caerdydd Ddwyieithog Cyngor Caerdydd.

Bydd gwefan Ein Dinas, Ein Hiaith / Our City, Our Language yn eich annog gobeithio i ddarganfod pob peth sy’n ymwneud â’r Gymraeg yn ein Prifddinas.

Gobeithiwn y byddwch yn ymweld a’r wefan a bydd o ddefnydd i chi.

www.eindinaseinhiaith.cymru

--------------------------------------

Ein Dinas, Ein Hiaith / Our City, Our Language is a joint initiative website between Cardiff Council’s Education WESP Team and its Bilingual Cardiff Team.

The Ein Dinas, Ein Hiaith / Our City, Our Language website will hopefully encourage you to explore all things Welsh in our Capital City.

We hope that you visit the website and that you find it useful.

www.ourcityourlanguage.wales

 

Top