School Logo

Ysgol Gymraeg Glan Ceubal

Manylion Cyswllt / Contact Details

Rhif Ffôn/ Phone Number: 02920 626650

Ebost/ Email: ysgolglanceubal@cardiff.gov.uk

Get in touch

Clybiau ar ol Ysgol/ After School Clubs

Rhoddir gwybodaeth cyfredol bob tymor am glybiau ar ôl ysgol. Mae'r clybiau ar gael i wahanol flynyddoedd e.e Clwb Coginio, Clwb Chwaraeon, Clwb Canu/ Côr, Clwb yr Urdd, Clwb Ioga, Dancefit. Cynhelir y clybiau hyn ar adegau gwahanol yn ystod y flwyddyn. 

 

Current information is provided every term regarding after school clubs. The clubs are available to various classes e.g. Cookery Club, Sports Club, Singing Club/Choir, Urdd Club, Yoga Club, Dancefit. These clubs are held at different times of the year. 

Top