School Logo

Ysgol Gymraeg Glan Ceubal

Manylion Cyswllt / Contact Details

Rhif Ffôn/ Phone Number: 02920 626650

Ebost/ Email: ysgolglanceubal@cardiff.gov.uk

Get in touch

Cyngor Ysgol / School Council

Cyngor Ysgol 2023/24 School Council

Teithio a Pharcio yn Ddiogel

Still image for this video
Mae disgyblion Ysgol Gymraeg Glan Ceubal am sicrhau bod eu diogelwch yn cael ei barchu wrth iddynt deithio i'r ysgol ac adref. Gwrandewch yn ofalus ar eu canllawiau.

Parking and Travelling Safely

Still image for this video
The pupils of Ysgol Gymraeg Glan Ceubal want to ensure that their safety is respected as they travel to and from school. Please listen carefully to their guidelines.
Top