School Logo

Ysgol Gymraeg Glan Ceubal

Manylion Cyswllt / Contact Details

Rhif Ffôn/ Phone Number: 02920 626650

Ebost/ Email: ysgolglanceubal@cardiff.gov.uk

Get in touch

Clwb Brecwast/ Breakfast Club

Cynhelir Clwb Brecwast (Derbyn i Flwyddyn 6)  yn yr ysgol a chaiff ei ariannu gan Lywodraeth Cymru. Mae'r clwb yn dechrau am 8:20 a.m. Pe dymunech i'ch plentyn fynychu'r clwb hwn, cysylltwch â swyddfa'r ysgol. 

 

The school has a Breakfast Club (Reception to Year 6) funded by the Welsh Government. The club starts at 8:20 a.m. If you want a place for your child in this club, please contact the school office.

Top