School Logo

Ysgol Gymraeg Glan Ceubal

Manylion Cyswllt / Contact Details

Rhif Ffôn/ Phone Number: 02920 626650

Ebost/ Email: ysgolglanceubal@cardiff.gov.uk

Get in touch

Llywodraethwyr/ Governors

Enw/ Name

Statws/ Status

Mrs Tanya Gallivan

Cadeirydd/ Chair

AALl/ LEA

 

Mr Mark Flagg

 

AALl/ LEA

 

Gwag/Vacant

AALl/ LEA

 

 

 

AALI/LEA

 Mrs Siobhan Corria 

Cymunedol/ Community

 

Ms Lindy Clifton

Cymunedol/ Community

 

Ms Lia Rheon

Rhiant/ Parent

 

Mrs Sarah Angel

Rhiant / Parent

 

Mrs Pam French

Is-Gadeirydd/ Vice Chair

Rhiant/ Parent

 

Dr Julia Sas

Rhiant/ Parent

 

Miss Charlotte Tobias

Athro/ Teacher

 

Mrs Leanne Afun

Staff

 

Mrs Sian-Eleri Fudge

Pennaeth / Headteacher

 

Mrs Shirley Karseras

Clerc/ Clerk

 

Adroddiad Llywodraethwyr i Rhieni 21-22 / Governors Report to Parents 21-22

Top