School Logo

Ysgol Gymraeg Glan Ceubal

Manylion Cyswllt / Contact Details

Rhif Ffôn/ Phone Number: 02920 626650

Ebost/ Email: ysgolglanceubal@cardiff.gov.uk

Get in touch

Llywodraethwyr/ Governors

Enw/ Name

Statws/ Status

Mr David Saunders

Cadeirydd/ Chair

AALl/ LEA

 

Mrs Tanya Gallivan

AALl/ LEA

 

Cyngh/ Cllr Jennifer Burke-Davies

AALl/ LEA

 

Mrs Jodie Henricksen

 

Cymunedol/ Community

 

Cymunedol/ Community

 

Mrs Siriol Burford

Cymunedol/ Community

 

Ms Lia Rheon

Rhiant/ Parent

 

Mrs Sarah Angel

Rhiant / Parent

 

Mrs Fran Howells

Rhiant/ Parent

 

Mrs Bernadette Llewellyn

Rhiant/ Parent

 

Miss Charlotte Tobias

Athro/ Teacher

 

Miss Jessica Loveluck

Staff

 

Mrs Lisa Mead

Pennaeth/ Headteacher

 

Mrs Faith Casalino

Clerc/ Clerk

 

Top