School Logo

Ysgol Gymraeg Glan Ceubal

Manylion Cyswllt / Contact Details

Rhif Ffôn/ Phone Number: 02920 626650

Ebost/ Email: ysgolglanceubal@cardiff.gov.uk

Get in touch

Cyngor Eco / Eco Council

Cyngor Eco 2023-24 Eco Council

Plastig un defnydd / Single use plastic

Still image for this video

Ein gweledigaeth / Our vision

Rydyn ni'n ysgol WOW! / We are a WOW school!

Clwb Garddio / Gardening Club

Cynllun ein gardd newydd / Plans of our new garden

Buom wrthi'n brysur yn codi arian ar gyfer ein gardd newydd. / We've been busy raising funds for our new garden.

Top