School Logo

Ysgol Gymraeg Glan Ceubal

Manylion Cyswllt / Contact Details

Rhif Ffôn/ Phone Number: 02920 626650

Ebost/ Email: ysgolglanceubal@cardiff.gov.uk

Get in touch

Croeso/ Welcome

Croeso/ Welcome

 

 

Croeso/ Welcome

Croeso i chi i wefan Ysgol Gymraeg Glan Ceubal. Rydyn ni’n ysgol Gymraeg yng nghalon y gymuned leol. Mae’n adeg cyffrous i’r ysgol gyda datblygiad ein hadeilad newydd. Rydyn ni’n ymfalchio yn natur deuluol, cyfeillgar a gofalgar yr ysgol. Ein nod yw sicrhau bod yr holl ddisgyblion yn gwireddu eu potensial mewn awyrgylch hapus a diogel; ac yn llwyddo i ‘dyfu, dysgu a llwyddo’. Credwn y dylai holl gymuned yr ysgol gydweithio mewn partneriaeth gyda’i gilydd i greu ysgol hapus, gynhyrchiol a symbylol.

 

Teulu Glan Ceubal

 

 

Welcome to our website. We are a Welsh school at the heart of the local community. It is a very exciting time for the school as we have just moved in to our state of the art new build. We pride ourselves in the friendly and caring family-nature of the school. Our aim is to ensure that all pupils fulfil their true potential in a happy and safe environment; and that they ‘grow, learn and succeed’. We believe that the whole school community should work in partnership to create a happy, productive and stimulating school.

 

Glan Ceubal Family

 

 

Prospectws/ Prospectus

Top