School Logo

Ysgol Gymraeg Glan Ceubal

Manylion Cyswllt / Contact Details

Rhif Ffôn/ Phone Number: 02920 626650

Ebost/ Email: ysgolglanceubal@cardiff.gov.uk

Get in touch

Pwy yw Pwy/ Who's Who

Cyfrifoldeb / Responsibility

Enw /Name

Pennaeth 

Headteacher

Sian Eleri Fudge

Dirprwy Bennaeth 

Deputy Headteacher

Aled ap Iwan

Arweinydd CC1

Progress Step 1 Leader

Charlotte Tobias

Arweinydd CC2

Progress Step 2 Leader

Gwion Jones

Arweinydd CC3

Progress Step 3 Leader

Garyn Pritchard

Arweinydd ADY

ALENCO

Charlotte Tobias

Dosbarth

Athro/Athrawes

Teacher

Cymorthyddion

Support

Meithrin /Nursery

Celyn Impey

Karen Davies

Derbyn /Reception

Melisa Ffoulkes

Mali Morris

Harry Watts

Tammy Green

Blwyddyn 1 /Year 1

Charlotte Tobias

Callum Stone

Rhiannon McDuff

Blwyddyn 2 / Year 2

Gwion Jones

Callum Stone

Rhiannon McDuff

Blwyddyn 3 / Year 3

Nia Gill / Ruth Bate

Callum Stone

Blwyddyn 4  / Year 4

Elin Jones

 

Blwyddyn 5 / Year 5

Garyn Pritchard

Callum Stone

Blwyddyn 6 / Year 5

Aled ap Iwan

Callum Stone

Athro CPA

Aled Lloyd Jones

Swyddog Lles disgyblion/staff

Staff and pupil Wellbeing officer

Lianne Afun

Ymyrraethau

Intervention

Lucy Rogers

Gweinyddwr Swyddfa

Office staff

Jessica Loveluck / Rhiannon McDuff 

Rheolwr Safle /

Site Manager

Tony King

Staff amser cinio / Lunch time staff

Sam Fisher

Top