School Logo

Ysgol Gymraeg Glan Ceubal

Manylion Cyswllt / Contact Details

Rhif Ffôn/ Phone Number: 02920 626650

Ebost/ Email: ysgolglanceubal@cardiff.gov.uk

Get in touch

Pwy yw Pwy/ Who's Who

Cyfrifoldeb/ Responsibility

Athro/ Teacher

Pennaeth / Headteacher

Mrs Sian-Eleri Fudge

Dirprwy Benaeth / Deputy Headteacher

Mr Aled ap Iwan

Arweinydd y Cyfnod Sylfaen/ Foundation Phase Leader

Mr Tom Cleverley

Arweinydd ADY/ ALNCo Leader

Miss Charlotte Tobias

Dosbarthiadau/ Classes

Athro/ Teacher

Cymorthyddion/ Teaching Assistants

Meithrin/ Nursery

Miss Celyn Impey

Mrs Karen Davies

Miss Esther Roberts

Dosbarth Derbyn/ Reception

Mrs Melisa Ffoulkes

Mrs Rhiannon McDuff

Mis Caitlin Goman

 

 

 

Mrs Lianne Afun

 

Blwyddyn 1/ Year 1

Miss Charlotte Tobias

Miss Magi Hayes

Blwyddyn 2/ Year 2

Mr Tom Cleverley

Mr Mathew Pritchard

Blwyddyn 3/ Year 3

Mrs Nia Gill/ Mrs Ruth Bate

 

Blwyddyn 4/Year 4

Miss Elin Jones

Mr Harry Watts

Blwyddyn 5/ Year 5

Mr Garyn Pritchard

 

Blwyddyn 6/ Year 6

Mr Aled ap Iwan

Miss Lucy Rodgers / Mr Harry Watts/Miss Caitlin Goman

Athro CPA/ PPA TeacherMr Aled Jones  

Gweinyddwr/ Administrator

Mrs Sian Elliott / Mrs Rhiannon McDuff   

Gofalwr/ Caretaker

Mr Tony King  
Top