School Logo

Ysgol Gymraeg Glan Ceubal

Manylion Cyswllt / Contact Details

Rhif Ffôn/ Phone Number: 02920 626650

Ebost/ Email: ysgolglanceubal@cardiff.gov.uk

Get in touch

Pwy yw Pwy/ Who's Who

Cyfrifoldeb/ Responsibility

Athro/ Teacher

Pennaeth/ Headteacher

Mrs Lisa Mead

Dirprwy Bennaeth/ Deputy Headteacher

Mr Aled ap Iwan

Arweinydd y Cyfnod Sylfaen/ Foundation Phase Leader

Mr Tom Cleverley

Arweinydd ADY/ ALNCo Leader

Miss Charlotte Tobias

Dosbarthiadau/ Classes

Athro/ Teacher

Cymorthyddion/ Teaching Assistants

Meithrin/ Nursery

Miss Celyn Impey

Mrs Karen Davies

Miss Esther Roberts

Mrs Bethan Rees

Dosbarth Derbyn/ Reception

Mrs Melisa Ffoulkes

Mrs Rhiannon McDuff

 

 

 

Mrs Lianne Afun

 

Blwyddyn 1/ Year 1

Miss Charlotte Tobias

Mr Sami Hashem

Blwyddyn 2/ Year 2

Mr Tom Cleverley

 

Blwyddyn 3/ Year 3

Mrs Nia Gill/ Mrs Ruth Bate

Mr Rhodri Lewis

Blwyddyn 4/Year 4

Miss Elin Jones

 

Blwyddyn 5/ Year 5

Mr Garyn Pritchard

Miss Lucy Rogers/ Mr Rhodri Lewis

Blwyddyn 6/ Year 6

Mr Aled ap Iwan

 

Gweinyddwr/ Administrator

Miss Jessica Loveluck  

Gofalwr/ Caretaker

Mr Tony King  
Top