School Logo

Ysgol Gymraeg Glan Ceubal

Manylion Cyswllt / Contact Details

Rhif Ffôn/ Phone Number: 02920 626650

Ebost/ Email: ysgolglanceubal@cardiff.gov.uk

Get in touch

Mae Ysgol Glan Ceubal yn gymuned hapus, ofalgar a chartrefol sy’n rhoi blaenoriaeth uchel i les ei disgyblion Ysgol Glan Ceubal is a happy, caring and homely community that places a high priority on the well-being of its pupils.

Gallery

HousepointsSwipe content

  • Teifi

  • Taf

  • Conwy

Top