School Logo

Ysgol Gymraeg Glan Ceubal

Manylion Cyswllt / Contact Details

Rhif Ffôn/ Phone Number: 02920 626650

Ebost/ Email: ysgolglanceubal@cardiff.gov.uk

Get in touch

Polisiau/ Policies

Cynllun Hygyrchedd/ Accessibility Plan

Hysbysiad Preifatrwydd/ Privacy Notice
Polisi Rhyddid Gwybodaeth/ Freedom of Information Policy

Polisi Diogelu Data/ Data Protection Policy

Polisi Presenoldeb/ Attendance Policy

Polisi Codi Tâl/ Charging Policy

Polisi Cwynion/ Complaints Policy
Polisi Diogelu Plant/ Child Protection Policy
Polisi Gofal Iechyd/ Healthcare Policy

Polisi Gwrth Fwlio / Anti Bulling Policy

Cod ymddygiad / Code of conduct

Top